Jdi na obsah Jdi na menu

Režim dne

Milá maminko, milý tatínku, víte, co děláme celý den?

 

6.15 – 9.30 :       

 • přivítání a scházení dětí
 • volné hry dětí
 • spontánní pohybové činnosti
 • ranní kruh
 • zdravotní cvičení + relaxace
 • situační učení
 • spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby
 • didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení, ve skupinách individuálně, výtvarné, hudební, tělovýchovné)
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • logopedické chvilky
 • manipulace a tvořivé hry s různým materiálem
 • hodnotící kruh

9.30 – 11.30 :  

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku (tématické vycházky v okolí mateřské školy)
 • pobyt na školní zahradě – spontánní pohybové aktivity 

11.30 – 12.20 : 

 • převlékání, hygiena, oběd

12.20 – 14.00 :

 • hygiena, literární chvilka, odpočinek
 • individuální vstávání při malé potřebě spánku s možností věnovat se tichým a klidným činnostem

14:00 – 14.40 : 

 • postupné vstávání, hygiena, svačina

do 16.15 : 

 • odpolední zájmové činnosti
 • hry + dokončování didakticky zacílených činností, dle zájmu dětí společenské hry, spontánní pohybové aktivity, volné hry dětí
 • rozcházení dětí

 

Po celý den je zajišťován pitný režim!