Jdi na obsah Jdi na menu

Co děláme celý rok

 Integrovaný blok: ZAČÍNÁME

Já a moje školka

- Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí MŠ

​- Spontánní hry s dodržováním pravidel soužití a bezpečnosti

​- Vhodné aktivity pro přirozenou adaptaci dítěte v MŠ

​- Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

​- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

​- Logopedické chvilky

​- Grafomotorické listy (uvolňovací cviky)

​- Polytechnická výchova

- Řečové hry, slovní hádanky, smyslové a psychomotorické hry, rozhovory

- Nácvik básní, zpěv písní, hudebně-pohybové hry, rytmické a sluchové hry

​- Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti, turistika, sezónní činnosti

​- Další nabídka pestrých aktivit

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Kamarád, kamarád, to je ten, kdo tě má rád.

Pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí.

Všichni jsme tu kamarádi, protože se máme rádi.

 


Dobré ráno, dobrý den, společně si popřejem,

kamaráda pohladíme, protože se rádi máme.

 


Šel medvídek do školky, vzal si s sebou bačkorky

a červené jablíčko,​na shledanou matičko.

 


 

Tady jsem doma

- Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

​- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

​- Aktivity podporující sbližování dětí

​- Logopedické chvilky

- Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí - rodina, Radiměř

​- Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (úcta ke staří)

​- Seznamování se s reáliemi o naší republice

- Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů (procházky po okolí)

​- Kooperativní hry ve dvojicích a skupině, hry podporující tvořivost, ekohry

- Vedeme rozhovory na téma: "Moje rodina", poukazujeme na důležitost rodiny

- Lokomoční a nelokomoční pohybové dovednosti, turistika, sezónní činnosti

​- Polytechnická výchova

​- Grafomotorické listy = dbáme na špetkový úchop

​- Další pestré aktivity pro dané téma

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Bydlím, bydlíš, bydlíme, jako v každé rodině,

v nějakém tom domečku, nebo malém bytečku.

V domečku já domov mám, nežiju tam ale sám.

Lidí je tam jako smetí: Máma s tátou, plno dětí.

Je nám tam všem hodně prima, ať je léto nebo zima.

Občas přijdou kamarádi, máme se tam všichni rádi.

 


Moje máma, to je máma, máma, máma, maminka.

Ta se nám tak pěkně hodí pro našeho tatínka.

A můj táta,to je táta, hodného mám tatínka.

Dobře, že ho v světě našla, právě moje maminka.

 


Taťka s mamkou sami byli, domeček si postavili,

protože se měli rádi, dlouho sami nezůstali.

Dvě děti a tatínek, s nimi také maminka,

v domečku teď spolu žije, spokojená rodinka.

 


 

Integrovaný blok: PLODY PODZIMU

Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla

- Spontánní hry (hry v roli - zelinář apod.)

​- Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti (oblékání, nalévání čaje, příprava ovocného a zeleninového salátu apod.)

​- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

​- Řečové hry, slovní hádanky, smyslové a psychomotorické hry, rozhovory (seznamujeme se s jednotlivými druhy ovoce a zeleniny, třídíme, ochutnáváme)

​- Logopedické chvilky

- Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů (na vycházkách pozorujeme sklizeň, rozlišujeme ovocné stromy podle jejich plodů)

- Prohlížení a čtení knížek, četba pohádkových příběhů s rozmanitou tématikou (čteme pohádku "O veliké řepě", zkoušíme ji dramatizovat)

- tematicky zaměřujeme i výtvarné práce, používáme různorodý materiál, zkoušíme netradiční výtvarné techniky 

​- Polytechnická výchova

​- Další aktivity vhodné k danému tématu

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Foukej, foukej, větříčku, shoď mi jednu hruštičku.

Shoď mi jednu nebo dvě, budou sladké obě dvě.

 


Kdo má chytrou hlavičku, denně chroupá mrkvičku.

Je to zdravé na oči, s rýmou také zatočí.

Do polévky, salátu, zůstane i pro tátu.

 


Koulela se ze dvora takhle velká brambora.

Neviděla, neslyšela, spadla na ni závora.

Kam koukáš, ty závoro? Na tebe, ty bramboro!

Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák! 

 


 

Podzime, podzime

- Spontánní hry (hra s přírodninami, dary podzimu)

​- Jednoduché pracovní a sebeoblužné činnosti (výrobky z přírodnin)

​- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

- Logopedické chvilky

​- Řečové hry, slovní hádanky, smyslové a psychomotorické hry, rozhovory (vedeme rozhovory tematicky zaměřené na podzim - co k němu patří, jak se na podzim mění příroda)

​- Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů (na vycházkách obdivujeme barvící se listí, určujeme jeho barvy, učíme se rozeznávat stromy podle spadaného listí)

- Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí (ochrana přírody)

- K výtvarným a pracovním činnostem využíváme plody podzimu

​- Další aktivity vhodné k danému tématu

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak.

Zvysoka se dívá na svět, strašil by a neví jak.

 


Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, travičkou,

na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou.

Běžte všichni rychle spát, rychle podzim přivítat.

 


Přišel podzim do zahrady ,všechny barvy namíchal .

S každým lístkem ví si rady , barvy na něj nadýchal .

Konec léta je tu, děti, podzimní už přišel čas .

Listí k zemi s větrem letí ,plno zlata je tu zas.

 


 

 

Integrovaný blok: ČAS PŘÁNÍ A ZÁZRAKŮ

Jabloň v sadu usíná, čerti lezou z komína

- Spontánní činnosti

​- Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

​- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

​- Logopedické chvilky

​- Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (úcta k rodičům)

- V rozhovorech si povídáme o vlastnostech jednotlivých postav, pomocí obrázků je popisujeme (rozlišení dobra x zla)

- Čteme si pohádky a příběhy o čertech, např.: "Kvítko z čertovy zahrádky", "Čert a Káča", "Čertí školka"

- Na procházkách hledáme čertí stopy

​- Grafomotorické cviky

​- Další aktivity vhodné pro dané téma

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Anděl seděl na obláčku, čáry, máry, čaroval.

Vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval.

Pozor na to, milé děti, čarování není žert,

 něco se mu nepovedlo, a tak přibyl ještě čert.

 


Hudry, hudry, dupy, dupy, čert k nám leze do chalupy.

Hudry, hudry, už tu je, už na okna bubnuje.

Dlouhý ocas, černé uši, to ti tedy čerte sluší.

Celý černý, samý  chlup, metlou dělá šupy, šup.

 


Když se čerti ženili, bylo v pekle teplo,

tancovali rejdovák, až jim z čela teklo.

Ten nejstarší Lucifer, jako kozel skákal,

uhodil se do palce  a pak v koutku plakal.

Když se čerti ženili,to vám bylo teplo, 

ládovali pod kotel a ze všech jen teklo!

 


 

Těšíme se na Ježíška

- Spontánní hry

- Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

​- Řečové hry, slovní hádanky, smyslové a psychomotorické hry, rozhovory (připomínáme si vánoční zvyky a tradice, některé si osobně zkoušíme (rozkrajování jablka, pouštění lodiček ze skořápek apod.)

​- Logopedické chvilky

​- Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí (Vánoce v jiných zemích)

​- Seznamování s vánočními tradicemi (pečeme vánoční cukroví, zpěv koled, společné zdobení vánočního stromečku)

- Nácvik básní, hudebně-pohybové hry, rytmické a sluchové hry

​- Lokomoční a nelokomoční pohybové dovednosti, sezónní činnosti (hry ve sněhu)

- Na procházkách obdivujeme vánoční výzdobu v oknech, na dveřích a v zahradách

​- Polytechnická výchova

​- Další aktivity vhodné pro dané téma

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Ježíšku, prosím tě, přečti si mé psaní,

je krátké, mám k tobě jenom jedno přání.

Ať jsou všichni v celém roce, takoví, jak na Vánoce.

Ať jsou milí, míň se mračí. Děkuji ti, to mi stačí​.

 


Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,

maminka u stolu jablíčko rozkrojí.

A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku,

co byla schovaná v červeném jablíčku. 

 


Stromečku vstávej, ovoce dávej.

Umyj se, ustroj se, je Štědrý den.

 


 

Integrovaný blok: MRAZÍK CENÍ ZOUBKY

Paní Zima

- Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

​- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

- Logopedické chvilky

​- Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů (připomínáme si to, co je typické pro zimní období)

​- Nácvik básní, zpěv písní, hudebně -pohybové činnosti, rytmické a sluchové hry

​- Lokomoční a nelokomoční pohybové dovednosti (na zahradě MŠ si hrajeme se sněhem a ve sněhu, stavíme sněhuláky a úkryty, děláme andělíčky, vyšlapáváme cestičky)

- Seznámení se zimními sporty

- Děláme pokusy se sněhem a ledem

- Výtvarné a pracovní činnosti tématicky zaměřujeme na zimní období

​- Další aktivity vhodné pro dané téma

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Cupy, dupy, cupy, dupy, zima stojí u chalupy.

Vezmeme si rukavice, bundy, šály a čepice,

vyběhneme rychle ven, ve sněhu se zahřejem.

 


Sněhuláček panáček, má na hlavě plecháček,

Místo očí uhlíky a až dolů knoflíky.

Stojí, stojí bos a má dlouhý nos.

Volá vločku vločka, ať prý na ni počká,

že neví kam padá, má zavřená očka.

 


Dva mrazíci uličníci u louže si hráli,

louže zmrzla, oba spadli, jen se tomu smáli.

Dva mrazící uličníci sněhuláka koulí,

srazili se, svalili se, oba mají bouli.

Dva mrazíci uličníci o závod se hnali,

dětem, které byly venku, tváře zčervenaly.

 


 

Paleček a jeho kamarádi

- Aktivity podporující sbližování dětí

​- Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

​- Řečové hry, slovní a psychomotorické hry, rozhovory na dané téma

​- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

- Logopedické hry

- Poznáváme své tělo, snažíme se vnímat všechny jeho části a učíme se o něj pečovat

- Opakujeme si základní hygienické návyky, které musíme dodržovat

- Učíme se, jaké potraviny jsou pro nás zdravé a jaké nám škodí

- Respirační etiketa

- Při pobytu venku dbáme na správné oblečení, uvědomujeme si důležitost čerstvého vzduchu (proč je důležité otužování)

- Výtvarné činnosti jsou tématicky zaměřené na lidské tělo (kresba lidské postavy)

- Další aktivity vhodné pro dané téma

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Zvedni prstík do vzduchu, poškrábej se na uchu,

poškrábej se na nosu, dej si prstík před pusu.

Dej si prstík přes prstík, ruce polož na pupík,

na pupík je dej a na konec básničky pěkně zatleskej.

 


Čistím zuby řízy, řízy, ať jsou bílé jako břízy.

Čistím každý zoubek, ať je silný, jako doubek.

Jeden zub a druhý zub, ať mám čistý celý chrup.

Vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, horní a pak dolní řadu.

Ať jsou bílé jako sníh, ať má každý radost z nich.

 


To jsou prsty, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo.

 


 

Integrovaný blok: ZA KAMARÁDY DO POHÁDKY

Povídám, povídám pohádku

- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

​- Řečové hry, slovní hádanky, smyslové a psychomotorické hry, rozhovory

​- Logopedické chvilky

​- Aktivity podporující uvědomování se vztahů mezi lidmi (rozlišování dobra x zla)

​- Lokomoční  a nelokomoční pohybové dovednosti, sezónní činnosti

- Dbáme na to, aby měly děti povědomí o tradičních českých pohádkách i pohádkách z Večerníčků

- Pokoušíme se o jednoduchou dramatizaci přečtených pohádek

- Připomínáme si, jak se chovat ke knize, jak se o ni starat, jak v ní listovat, pomáháme dětem budovat si kladný vztah k četbě i poslechu čteného textu

- Posloucháme známé písně z pohádek

- Výtvarné a pracovní činnosti zaměřujeme tematicky 

​- Další činnosti vhodné pro dané téma

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Princeznička na bále poztrácela korále.

Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal:

Honzíku, máš namále, přines nám ty korále!"

Honzík běžel na horu, nakopal tam bramborů.

Vysypal je před krále: "Nesu vám ty korále,

větší už tam neměli, snědli je už v neděli."

 


Tenhle dráček líbezný, že prý žere princezny? 

Tak to možná kdysi bylo, dávno se už vše změnilo.

Princezna je veselá, z draka si nic nedělá. 

Dneska totiž milý dráček žere jenom pribináček.

 


 

Masopustní veselice

- Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

​- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

- Spontánní aktivity (masopustní rej)

​- Řečové hry, slovní hádanky, smyslové a psychomotorické hry, rozhovory (připomínáme si masopustní zvyky a tradice)

​- Logopedické chvilky, správná artikulace, gymnastika mluvidel

​- Činnosti zaměřené na poznávání sociální prostředí (masopustní veselice v různých koutech ČR)

​- Prohlížení a čtení knížek, četba pohádkových příběhů s rozmanitou tématikou

- Na videopřehrávači si pouštíme masopustní průvod, vedeme o něm rozhovor

- Pořádáme karneval, obdivujeme své masky s přehlídkou masek a diskotékou

- Vyrábíme masky a ozdoby na karneval

​- Další aktivity vhodné pro dané téma

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Haló, pane Karnevale, račte dále, račte dále.

Elce pelce do pekelce, rolničky a kotrmelce.

Máme všechno na míru, z krepového papíru.

 


Brzy bude velký bál, hurá, máme karneval'

Nafoukneme balónky, nazdobíme záclonky:

Schováme se za masku, jsme jak z hadích ocásků.

 


 

Integrovaný blok: PŘIŠLO JARO DO VSI

Jarní probouzení

- Spontánní aktivity (pobyt na zahradě - pod mikroskopem pozorujeme znaky jara, jarní květiny)

​- Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

​- Činnosti zajištující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

​- Logopedické chvilky, správná artikulace, gymnastika mluvidel

​- Aktivity podporující sbližování dětí (otevírání jara)

- Řečové hry, slovní hádanky, smyslové a psychomotorické chvilky (opakujeme si názvy domácích zvířat a jejich mláďat, ukazujeme si je na obrázcích, návštěva Minizoo s živými zvířátky)

- Čteme si tématické příběhy a pohádky, zejména o domácích zvířatech, hledáme zde ponaučení

​- Lokomoční a nelokomoční pohybové dovednosti (pohyb na čerstvém vzduchu, hry na pískovišti)

​- Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí

- Výtvarné i pracovní činnosti zaměřujeme na jarní období

​- Další aktivity vhodné pro dané téma

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Táta včera na venku, našel první sněženku, 

vedle petrklíč, zima už je pryč.

 


Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře,

hej hopy, hej dupy, hej hopy, hop.

Čáp veze sluníčko, točí se kolečko,

hej hopy, hej dupy, hej hopy, hop!

 


Z malinkého semínka, které v zimě spí, roste, roste rostlinka.

Když se probudí, protáhne se, protřepá, vykukuje do světa.

Povystrčí hlavičku, leze z hlíny ven, ukáže se sluníčku: „Přeji dobrý den!“

 


 

Hody, hody, doprovody

- Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

- Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí = připomínáme si velikonoční zvyky a tradice

​- Logopedické chvilky, správná výslovnost (přednes básní)

- Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (vztahy mezi oběma pohlavími - mrskut) připravujeme se na příchod Velikonoc, barvíme vajíčka, vyrábíme papírové zajíčky, beránky aj.

- Pohybové aktivity jsou tematicky zaměřené na Velikonoce, používáme pomůcky jako jsou metličky a dřevěná vajíčka

​- Kooperativní hry ve dvojicích, ve skupině, hry podporující tvořivost, ekohry

- Hledáme dobroty od velikonočního zajíčka v prostředí mateřské školy

​- Další činnosti vhodné pro dané téma

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka.

Obarvím je, vymaluji, všechny kluky obdaruji.

Pentličky si nastříhám, na metličku jim je dám.

 


Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný,

nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný.

 


 

Pozor, děti, červená!

-Spontánní hry (dopravní koberec, dopravní prostředky, značky)

- Seznamování dětí s pravidly BESIP

- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

- Aktivity podporující sbližování dětí (umět pomoci kamarádům v nesnázích)

- Řečové hry, slovní hádanky, smyslové a psychomotorické hry, rozhovory

- Logopedické chvilky, využití logopedické hrocha

- Nácvik básní, zpěv písní

- Lokomoční a nelokomoční dovednosti, sezónní činnosti (návštěva dopravního hřiště)

- Opakujeme si dopravní prostředky, správně je rozdělujeme, ukazujeme si je na obrázcích

-Připomínáme si důležitost dopravních značek jak pro chodce, tak i pro řidiče

- Výtvarné i pracovní činnosti tematicky zaměřujeme na dopravní výchovu - výroba dopravních prostředků, pořádáme závody na zahradě MŠ)

​- Další aktivity vhodné pro dané téma

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Auto jede, sláva sláva, táta mává, máma mává.

Auto jede tů, tů, tů, sláva, děti, už jsme tu!

 


Co máš dělat na červenou, když se kolem auta ženou?

Na chodníku klidně stát, v jízdní dráhu nevbíhat.

Co znamená tahle změna, když je žlutá rozsvícená?

Připrav se a pozor dej, čekej, nikam nespěchej!

A když svítí zelená, co to, děti, znamená?

Malí jako velicí, všichni přejdou silnici.

 


Chvíli krokem, chvíli klusem, ujíždíme autobusem.

Řidič mačká houkačku, řeže každou zatáčku.

 


 

Integrovaný blok: KDO MĚ MÁ RÁD JAKO TY?

Maminčin svátek

- Spontánní hry, hry v roli (maminka, tatínek, prarodiče, členové domácnosti)

​- Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

​- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

​- Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí - rodina (povídáme si o mamince - jak vypadá, jaké má vlastnosti, jaké má povinnosti, připomínáme si, jak je pro nás důležitá )

​- Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (úcta ke stáří)

​- Logopedické chvilky, správná výslovnost (básně pro maminky)

​- Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů

​- Nácvik básní, zpěv písní, hudebně -pohybové činnosti, rytmické a sluchové hry

​- Kooperativní hry ve dvojicích, hry podporující tvořivost

​- Polytechnická výchova

- Chystáme program na Den matek - učíme se básničky, nacvičujeme taneček 

- Vyrábíme dárečky pro maminky s použitím různých výtvarných materiálů 

​- Další aktivity vhodné pro dané téma

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Moje milá maminko, štěstí není malinko. 

Přejeme ti ke Dni matek, ať máš dneska krásný svátek.

Dneska je tvůj velký den, my tě zlobit nebudem. 

 


K svátku bych ti, babi, přála, abys byla zase malá. 

vodíš mě jen před školku, dál už nesmíš, že jsi velká,

až se změníš na holku, nic nepozná učitelka.

A když pozná, řeknu zkrátka, že jsi moje kamarádka.

V tom bych, babi, nelhala, mám tě ráda odmala.

 


 

Ten dělá to a ten zas tohle

- Spontánní hry, hry v roli (různá povolání)

​- Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti (zkoušíme si různé druhy povolání)​​ vedeme děti k pracovitosti v MŠ, také poukazujeme na to, že je důležité pomáhat doma rodičům

​- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

- Řečové hry, slovní hádanky, pantomima, rozhovory

- Logopedické chvilky, gymnastika mluvidel, využití logo.hrocha

​- Aktivity podporující uvědomování si důležitosti jednotlivých povolání

​- Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů

- Nácvik básní, písní, hudebně-pohybové činnosti

​- Kooperativní hry ve dvojicích, skupině

​- Polytechnická výchova

​- Lokomoční a nelokomoční pohybové dovednosti

- Ve výtvarných činnostech se učíme pracovat s různými netradičními materiály

​- Další aktivity vhodné pro dané téma

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná:

Pekař peče housky, uždibuje kousky.

Pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva.

 


Kovej, kovej kováříčku, okovej mi mou nožičku.

Okovej mi obě, zaplatím já tobě.

Okovej mi levou, pravou, pojedeme spolu travou.

 


 

Integrovaný blog: VZDUCHEM VONÍ LÉTO

Červen dýchá do dlaní

- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

- Řečové hry, slovní hádanky, smyslové a psychomotorické hry, rozhovory

- Logopedické chvilky

​- Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů

​- Prohlížení a čtení knih, četba pohádkových příběhů

- Na procházkách pozorujeme změny v přírodě, hledáme znaky začínajícího léta

- Vedeme rozhovory týkající se letních květin, hmyzu, života v rybníce, dozrávajícího ovoce ...

- S předškoláky si připomínáme  blížící se nástup do základní školy, snažíme se uvědomovat si rozdíly mezi ZŠ a MŠ,

- Pasujeme předškoláky na školáky, pořádáme diskotéku

- Výtvarné a pracovní činnosti jsou tematicky zaměřené

​- Další aktivity  vhodné pro dané téma

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná: 

My už nejsme malé děti, těšíme se do školy.

Dostaneme slabikáře, budeme psát úkoly.

S naší milou školičkou, pomalu se loučíme

a na tebe, velká školo, už se všichni těšíme.

 


Podívejte, milé děti, motýlek k vám právě letí.

Posadil se na kytičku a tam počkal na chviličku.

Pak křidélky zamával a pak letěl zase dál.

 


 

Nashledanou, kamarádi

- Spontánní hry (užíváme si poslední dny s kamarády, kteří nastoupí v září do ZŠ)

​- Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu ve třídě (prevence šikany)

​- Logopedické chvilky = správná výslovnost

​- Prohlížení si knih, čtení pohádkových příběhů

- Kooperativní hry ve dvojicích, hry podporující tvořivost

​- Přirozené a zprostředkované poznávání přírodního okolí

​- Lokomoční a nelokomoční pohybové dovednosti, turistika

- Opakujeme si vše, co jsme se za celý rok v naší školičce naučili 

- Povídáme si o tom, jak a kde budeme trávit prázdniny

- Multikulturní výchova = Máme povědomí o cizích zemí, jejich kulturách, tradicích. Ukazujeme si obrázky různých států.

- V rámci preventivní výchovy si čteme příběhy o nebezpečí, která číhají na děti o prázdninách

- Další aktivity vhodné pro dané téma

 

 

Ukázka básní použitelných pro dané téma - obměna možná: 

Už se těším na prázdniny, každý rok je trochu jiný.

Do tábora s kamarády, poznat nové zámky, hrady,

nové kraje, nové tváře, kolem ohně, při kytaře.

Nebo moře s vodou slanou? Po prázdninách nashledanou!

 


Naše školka už šla spát, teď si budu doma hrát.

Máme zase prázdniny, budu sbírat maliny.