Jdi na obsah Jdi na menu

Naše škola

ulogo.922467.jpg

 

Mateřská škola, Radiměř, okres Svitavy je dvoutřídní, od 1.1.2003 v právní subjektivitě. Zřizovatelem je Obecní úřad Radiměř.  

V mladší třídě jsou děti od tří do pěti let, někdy i děti mladší tří let. Ve starší třídě od pěti do šesti let, při odkladu školní docházky do sedmi let. V téměř devítikilometrové délce obce je budova umístěna přibližně v jejím středu, v blízkosti základní školy a obecního úřadu. Objekt je novostavba, zkolaudována na jaře 1995. V patrovém pavilonu jsou umístěny dvě třídy, ředitelna, šatny, sociální zařízení. V přízemní hospodářské části se nachází školní jídelna s kuchyní, sklady, plynová kotelna. Prostory denních místností tvoří třída a herna. Obě jsou velké, dostatečně prosvětlené, teplota je regulována a denně sledována.

Budova leží uprostřed velké zahrady, která je ve vstupní části osázena okrasnými keři a dřevinami. Za budovou se nachází rozlehlá školní zahrada, vybavena zahradním nábytkem, pískovištěm,horolezeckou stěnou, houpačky, domečkem atd. Výhodou školy je, že děti mají dostatek volného pohybu na školní zahradě, ale i možnost využití okolní přírody pro organizované procházky v blízkosti MŠ.

V období od června 2014 do září 2014 škola prošla velkou rekonstrukcí v rámci akce "Snížení energetické náročnosti MŠ Radiměř". Bylo provedeno kompletní zateplení obvodových stěn a stropů, výměna oken a venkovních dveří. Na celou akci zřizovatel získal dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR.

V mateřské škole máme dvě třídy, v nichž pracují 4 učitelky, dvě dopoledne a dvě odpoledne. Zápis dětí do MŠ probíhá každoročně v květnu.

Cílem nás všech je „školka plná pohody“, do které se děti těší, kde jsou spokojeni také jejich rodiče i zaměstnanci školy. Snažíme se o vytvoření co nejlepších podmínek pro realizaci výchovně-vzdělávací práce tak, aby ve třídách převládalo příznivé klima. Při adaptaci umožňujeme sourozencům být spolu, někdy i po celou docházku do MŠ, aby se děti lépe přizpůsobily novému prostředí a cítily se spokojeně a bezpečně. Úzkou spoluprací s rodiči poznáváme co nejlépe potřeby a pocity dětí. Cílem je vytvoření harmonického vztahu mezi dětmi, učitelkami a rodiči. Naší snahou je rozvoj dítěte jako celé osobnosti. Nejde jen o řadu znalostí, pojmů, jimiž dětem umožňujeme poznávat svět. Jde také o dovednosti, o vytváření postojů k sobě, k ostatním lidem, o budování systému hodnot. Naší snahou je připravit děti na život v 21. století, umožnit jim, aby své dětství prožily – teď a tady, v prostředí, kde žijí.